Pula, Tartinijeva 6 | Tel. +385 52 217 541, +385 52 216 020, +385 52 383 8 27 | Fax. +385 52 383 826

Tvrtka CONSULTUM KOMPARIĆ d.o.o. registrirana je za reviziju, računovodstvo, financijsku analizu i kontrolu  za pravne i fizičke osobe, te porezno savjetovanje za djelokrug unutar vlastite djelatnosti.
 
CONSULTUM KOMPARIĆ -  tim čine stručnjaci iz  području revizije, računovodstva, poreznog i investicijskog savjetovanja.

Revizori tvrtke CONSULTUM KOMPARIĆ obavljali su reviziju poslovanja kod poduzetnika na području Istarske i Primorsko - goranske županije, te Grada Zagreba iz djelatnosti industrije, poljoprivrede, trgovine, ugostiteljstva, turizma, prometa, komunalne infrastrukture, neprofitnih organizacija, banaka i štedionica  te proračuna i proračunskih korisnika. 

Po kadrovskoj,  tehničkoj opremljenosti i  osposobljenosti  pripadamo u sam vrh revizorske struke u Istarskoj županiji i osposobljeni smo za pružanje usluga najviše kvalitete.

Naša računovodstvena i informatička pismenost omogućuje nam kvalitetan i djelotvoran rad na današnjem kompleksnom području revizorskih i računovodstvenih usluga.

S obzirom na potrebe poduzetnika u gospodarstvu ističemo da smo surađivali i s međunarodnim revizijskim tvrtkama Deloitte & Touche Hrvatska i Ernest & Yung.

Direktor društva Ernest Komparić,  član je Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore. Član prvog sastava Vijeća koje je utrlo put i formiralo bazu za ustroj revizorske struke u Republici Hrvatskoj.

Uvjereni smo da nam naše kvalifikacije i iskustvo omogućuju da udovoljimo potrebama i zahtjevima Vaše tvrtke.

REVIZIJA


Revizija je skup strogo definiranih postupaka koje je potrebno provesti kako bi se testirale pozicije u financijskim izvješćima a  sve u svrhu izražavanja mišljenja o financijskim izvješćima. Mišljenje govori da li su i u kojoj mjeri temeljni financijski izvještaji realni i objektivni.

Reviziju  planiramo i provodimo u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima i Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno lokalnim računovodstvenim standardima zemlje temeljem čijeg Zakona se revizija obavlja sa ciljem da Vam osiguramo najvišu razinu profesionalne usluge. Naša komunikacija s klijentima prisutna je tijekom cijele godine, kako bismo mogli udovoljiti Vašim potrebama i rješavati pitanja koja bi se mogla pojaviti u tijeku poslovanja.

Revizije povećanja temeljnog kapitala društva temeljem ZTD-a

Povećanje temeljog kapitala društva unosom stvari i prava vrši se na temelju revizorskog izvješća i javnobilježničkog akta. Dokumenti se podnose trgovačkom sudu gdje je sjedište poslodavca.

Povećanje temeljnog kapitala društva je pozitivna odluka poduzetnika. Odluka koju će pozdraviti svaka banka i bilo koji financijski i računovodstveni stručnjak.
Povećanje temeljnog kapitala je postupak koji može biti jako neugodan kada računovodstveni podaci nisu sređeni, a može rezultirati i neugodnim posljedicama za samog poduzetnika ako je nepromišljeno obavljeno.
Našim stručnim iskustvom ikonzultantskim uslugama  možete biti sigurni da ste donijeli  pravu odluku.

Ukoliko imate ikakvih upita glede naših usluga slobodno nam se obratite.

 

Ovdje možete vidjeti izvješće o transparentnosti ... 


RAČUNOVODSTVO


Računovodstvo u vremenima sve zahtjevnijeg tržišta kapitala, dobilo je novu dimenziju.


Nikada kao danas računovodstvo nije imalo veći značaj. Šuma podataka, za management može biti ozbiljna prepreka za donošenje kvalitetnih odluka.
Nesređenost poslovnih knjiga u današnjim vremenima brzih odluka može dovesti do nesagledivih posljedica, pa čak i do samog gašenja poslovanja.
Ukoliko management ne dobiva od računovodstva kvalitetne informacije u nebrojenom broju slučajeva tapka u mraku i samo intuicijom može donositi poslovne odluke, što je danas nedopustivo.


Našim iskustvom dovodimo Vaše računovodstvo u položaj da management ima pouzdanja u vlastite financijske pokazatelje, te da na osnovu kvalitetnih financijskih informacija donosi poslovne odluke koje će donijeti prosperitet kako zaposlinicima, tako i managementu i vlasnicima.

Ukoliko imate ikakvih upita glede naših usluga slobodno nam se obratite.

PROCJENA PODUZEĆA


Procjena poduzeća je postupak utvrđivanja sadašnje vrijednosti poduzeća na temelju dosadašnjih i procijenjenih budućih rezultata poslovanja a u svrhu dobivanja što realnije trenutne vrijednosti snimanog subjekta.

U postupcima procjene koristimo kompleksne  statističke matematičke i iskustvene metode procjene, gdje dolazimo do najrealnijih sadašnjih vrijednosti poduzeća.
Realna procjena poduzća nadasve je važna našim partnerima pri ulaganu i proširenju svog poslovanja, kako bi nova ulaganja donijela korist i dugoročnu stabilnost kako samoj matici, tako i managementu, a  vlasnicima dionica, odnosno udjela donijela financijsku koris (profit).

Ukoliko imate ikakvih upita glede naših usluga slobodno nam se obratite.

DUE DILIGENCEDue diligence je postupak dubinskog snimanja poduzeća, a u svrhu definiranja mogućnosti poboljšanja procesa funkcioniranja samog poduzeća. Analiza i kontrola poslovne dokumentacije. Ovisno o cilju procesa due diligenca možemo podijeliti zahtjev na dva različita cilja
1.    Definiranje postavki SWAT analize,
2.    Dubinski pregled poduzeća za potrebe preuzimanja poduzeća.

Značajne promjene u organizacijskoj strukturi obilježavaju sliku moderne ekonomije. Prilikom odluka o prodaji ili kupnji nastaje natjecanje za objekte akvizicije. Posljedica toga je da se potrebni due diligence moraju provoditi među ostalom pod velikim vremenskim pritiskom i fokusirano na određena područja. Sustavno koncentriranje na faktore koji određuju vrijednosti optimiraju koristi due diligence za korisnika.

Mi našim klijentima pružamo opsežnu podršku kod planiranja i provedbe Due Diligenca. Pri tome realistično procjenjujemo šanse i rizike. U okviru analize promatraju se od slučaja do slučaja, npr. stanje imovine i financijskih rezultata, novčani tok, tržišna pozicija, porezni rizici te kadrovska situacija.

Mi za naše klijente razrađujemo čvrste temelje za odluku, koji baziraju na pouzdanim modelima procjene, statistike kao i analize osjetljivosti te omogućavaju sagledavanje rizika. Na temelju simulacija dodatno prezentiramo i utjecaj transakcije na bilancu društva.


Ukoliko imate ikakvih upita glede naših usluga slobodno nam se obratite.

FINANCIJSKO I INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE

U eri društva kapitala, očuvanje vrijednosti novca u vremenu postala je bitna okosnica svakog kako pojedinca, tako i poslovnog subjekta (ulagača).
Današnja mogućnost ulaganja na domaćem i stranom tržištu otvara niz rizika koje je lakše sagledati uz kvalitetan stručan tim.
- Investicije u osnovna sredstva –
Optimalna kombinacija ulaganja uz korištenje svih poreznih olakšica cilj je svakog poduzetnika.
Naše konzultantske usluge Vam omogućavaju da maksimalno iskoristite pogodnosti u okviru zakona.
- Investicije radi očuvanja vrijednosti glavnice (novca)
Danas je ulaganje u dionice, obveznice i ostale dužničke vrijednosne papire ulaganje koje bi trebalo osigurati Vaš novac od gubitka vrijednosti u vremenu.
Takvo ulaganje ne završi uvijek s uspjehom, što je hrvatsko društvo naučilo u 2007 i 2008. godini.

Do 2007. godine pojedinačni investitori povođeni nevjerovatnim prinosima dioničkih fondova, zadnjih godina, svojim euforičnim ponašanjem i nekontroliranim ulaganjima na tržištu vrijednosnih papira (što ulaganjem u dionice, što u dioničke investicijske fondove) doveli su do nestabilnosti plitkog tržišta kao što je naše.
Našim analizama koje su bazirane ponajviše na očuvanju glavnice, možete mirno spavati jer očekivane prinose možete u realnom vremenu i dočekati.
Ukoliko imate ikakvih upita glede naših usluga slobodno nam se obratite.


KONTAKT

Kontaktirajte nas preko email forme ili nas nazovite na jedan od ponuđenih brojeva telefona

Kontakt forma

Upišite svoje podatke, a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku.

Ostali podaci

Adresa i brojevi telefona.

info@consultum.hr
consultum@consultum.hr

+385 52 217 541
+385 52 216 020
+385 52 383 8 27
+385 52 383 826
Argonautska 28
PP 219
Ured Pula, Tartinijeva 6
52100 Pula
MB 1894196